top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
tel. 77 418 84 58, fax 77 418 85 02
e-mail: biuro@wodociagiwolczyn.pl
www.wodociagiwolczyn.pl

Początek wodociągów w Wołczynie datuje się na rok 1907, kiedy to dla poprawy jakości wody wybudowano przy ul. Poznańskiej wieżę ciśnień, mającą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w mieście, a istniejące obok studnie odpowiednią jej jakość. Obecnie wieża ciśnień nie jest użytkowana, stanowi jednak obiekt na stałe wkomponowany w panoramę naszego miasta. Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony na bazie Wydziału Eksploatacyjnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu

Od 2004 roku firma funkcjonuje jako spółka prawa handlowego.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołczynie prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków od mieszkańców 14-tysięcznej Gminy - miasta Wołczyn oraz 21 sołectw. Działalność statutowa prowadzona jest poprzez posiadane ujęcia wody, sieci wodociągowo-kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków.

 
Woda ujmowana jest z ujęć o głębokości 30-50 m i po uzdatnieniu dostarczana jest mieszkańcom gminy. Odebrane ścieki po oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków odprowadzane są do Wołczyńskiego Strumienia. W celu poprawy i ochrony jakości wód i środowiska spółka systematycznie rozbudowuje sieci kanalizacyjne, włączając do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków kolejne sołectwa Gminy Wołczyn.

Firma z powodzeniem korzysta ze środków finansowych zewnętrznych, jest stałym beneficjentem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ponieważ specyfika naszej działalności wywołuje częste relacje ze środowiskiem naturalnym dokładamy wszelkich starań, aby ta działalność nie skutkowała negatywnie. Efekty te uzyskujemy poprzez ścisłe przestrzeganie norm, pozwoleń i decyzji w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków, składowania odpadów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


Nieustannie umacniamy swoją pozycję gospodarczą na rynku lokalnym, jesteśmy postrzegani jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy. Zakład jest laureatem wielu nagród zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych.

bottom of page