top of page

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6

tel. 86 275 08 88, 86 275 20 45, fax 86 275 08 88 wew. 22

e-mail: zwkiecwm@ceti.pl

www.zwkiec.pl

Wysokomazowieckie wodociągi funkcjonują już 20 lat. Powołany w 1991 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Zakład był jednostką sektora publicznego. Od dnia 21 grudnia 2010 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. 100% udziałów w Spółce posiada Miasto Wysokie Mazowieckie. Niezmiennie Spółka ma swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 6 oraz posiada bazę magazynową przy ul. Białostockiej 28 i dwie kotłownie zlokalizowane przy ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Głównym przedmiotem działalności wysokomazowieckich wodociągów jest pobór, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody. Ponadto wykonują usługi w zakresie odprowadzania ścieków. Obecnie Spółka zaopatruje w wodę blisko 5000 odbiorców z miasta i gminy Wysokie Mazowieckie oraz gminy Zambrów. Ścieki odprowadza ponad 1600 odbiorców. Wodociągi eksploatują m.in. cztery ujęcia wody w mieście i pięć gminnych stacji uzdatniania wody, ponad 390 km sieci wodociągowej i ponad 40 km kanalizacji sanitarnej. Oprócz działalności wodno-kanalizacyjnej ZWKiEC Sp. z o.o. zajmuje się także produkcją i dostarczaniem energii cieplnej odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

Ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody z dwóch nowoczesnych kotłowni opalanych gazem ziemnym. Wachlarz usług jakie świadczy Zakład jest bardzo szeroki. Oprócz wykonawstwa, remontów i modernizacji sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych zajmuje się również pełnym i profesjonalnym doradztwem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ciepłowniczej. Do tego dochodzi szereg innych usług, m.in. te dotyczące budowy ulic i chodników. Dzięki rozbudowanej bazie transportowej Zakład oferuje również usługi m.in. wynajmu koparek i samochodów ciężarowych. ZWKiEC Sp. z o.o. administruje również miejskie wysypisko śmieci oraz zajmuje się wywozem nieczystości. W trosce o środowisko naturalne powstała sortownia śmieci.

 

Duże doświadczenie oraz pełna kompleksowość stawiają Spółkę w czołówce firm z okolic Wysokiego Mazowieckiego. Z powodzeniem konkuruje ona z innymi podmiotami działającymi w branży wodno-kanalizacyjnej. Jest to wynikiem wieloletniego doświadczenia, połączonego z innowacyjnością i rozwojem. Dzięki nowoczesnym standardom, wzorowemu zarządzaniu oraz odpowiedzialnej pracy całej załogi firma jest postrzegana jako solidna, godna zaufania, ściśle związana z życiem społeczności lokalnej.

bottom of page