top of page
Żagań_logo.jpg

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

68-100 Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 21 

tel./fax 68 477 78 88 

e-mail: bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

Żagań_foto_02.jpg
Żagań_foto_01.jpg

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje to spółka komunalna działająca na terenie miasta i gminy wiejskiej Żagań. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom miasta oraz okolicznych wiosek kompleksowej obsługi, w tym ciągłych dostaw najwyższej jakości wody oraz odbiór ścieków.

Obecnie spółka ekploatuje osiem stacji uzdatniania wody, dwie hydrofornie, 252 km sieci wodociągowej, 178 km sieci kanalizacyjnej, 30 przepompowni ścieków oraz jedną oczyszczalnię ścieków. Od wielu lat unowocześnia technologie i infrastrukturę oraz dba o dynamiczny rozwój. 

bottom of page