top of page

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35c

tel. 18 202 44 50,18 202 44 60, fax 18 202 44 54

e-mail: sewik@sewik.com.pl

www.sewik.com.pl

Stolica Tatr i jedno z najpiękniejszych miast całego Podhala – Zakopane każdego roku przyciąga tłumy turystów. Zauroczeni cudami tatrzańskiej przyrody, chętnie spędzają tu urlop, wakacje, weekendy. Ale miasto nie mogłoby sprawnie funkcjonować, gdyby się nie zmieniało. Jednym z przejawów tych zmian jest dbanie o ekologię i ciągły rozwój infrastrukturalny.

Za rozwój Zakopanego w dużej części odpowiadają spółki miejskie. Jedną z nich jest SEWiK, która od 1992 roku kontynuuje tradycje wodociągów zakopiańskich działających w stolicy Podhala już od 1906 roku. Spółka dostarcza wodę i oczyszcza ścieki na terenie Zakopanego i części gminy Kościelisko.

SEWiK obsługuje 7,1 tys. odbiorców, zaopatrując w wodę 30 tys. mieszkańców Zakopanego i ponad 2,5 mln turystów odwiedzających stolicę Tatr każdego roku. Miesięczny poziom sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych, czyli gospodarstw domowych, w skali roku jest zmienny. Wyraźnie widać jednak, że najwyższy przypada na miesiące letnie. W sierpniu osiąga nawet 240 tys. m³. Spółka nieustannie się rozwija – to dla niej priorytet.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest realizacja projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I”. Całkowity koszt projektu wyniesie 15 716 182,39 złotych, a dofinansowanie z Funduszu Spójności to 8 208 199,50 złotych. Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych. W ramach inicjatywy powstanie ponad 11 km nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 km będzie gruntownie zmodernizowane. Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej, niezbędny do jej efektywnego zarządzania oraz ograniczania strat wody. Ponadto, na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków. Planowane działania przyczynią się do ochrony środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w rejonach dotychczas ich pozbawionych poprawi komfort mieszkańców aglomeracji, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, a także zniweluje straty wody. Tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

bottom of page