top of page
zenner logo.jpg

Zenner Polska Sp. z o.o.

Fabryka Wodomierzy

01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 21a

Zakład produkcyjno-legalizacyjny

05-860 Płochocin, ul. Poznańska 351

tel. 22 818 40 09, fax 22 818 84 11

e-mail: biuro@zenner.com.pl

www.zenner.com.pl

zenner 1.jpg

Fabryka Wodomierzy Zenner została założona w 1903 r. przez Karola Adolfa Zennera w Saarbrücken w kraju Saary. Na początku firma zajmowała się głównie dystrybucją wodomierzy i projektami wodociągów. W roku 1924 firma rozpoczęła produkcję pierwszego własnego wodomierza. Zasięg działania firmy stopniowo rozszerzał się na sąsiednie landy i pobliską Alzację. W roku 1946 firma rozpoczęła produkcję części do wodomierzy z tworzyw sztucznych. W roku 1980 Fabryka Wodomierzy Zenner rozpoczęła ekspansję zagraniczną. W latach osiemdziesiątych powstały prężne przedstawicielstwa w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej, a firma dołączyła do czołówki światowych producentów.

zenner 2.jpg
zenner 3.jpg

Połowa lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych to również czas ekspansji firmy w krajach Europy Wschodniej i Rosji. W 1995 r. firma rozpoczęła produkcję własnych ciepłomierzy i przetworników przepływu dla innych producentów. W tym samym roku przejęła fabrykę wodomierzy w Fuzhou we wschodnich Chinach i jest obecnie liczącym się producentem na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu. Obecnie ma oddziały w wielu krajach na wszystkich kontynentach.

 

W 2006 roku większościowym udziałowcem firmy Zenner została grupa Minol będąca jedną z największych w Europie firm zajmujących się odczytami i rozliczaniem kosztów ogrzewania oraz innych mediów. Po połączeniu, firma Minol Zenner S.A. stała się czołowym producentem sprzętu pomiarowego tej branży na świecie. Systematycznie wprowadzane są nowe produkty i modernizowane dotychczasowe. Obecnie duży nacisk położony jest na rozwój systemów zdalnego odczytu, zarówno radiowych, jak i przewodowych. 

Firma ZENNER Polska powstała w 1994 r. jako wspólne przedsięwzięcie polsko-niemieckie i początkowo była jedynie dostawcą części i technologii dla krajowych producentów. Wkrótce jednak uruchomiono produkcję i legalizację wodomierzy. Obecnie Zenner Polska produkuje w Polsce wodomierze na rynek krajowy i części do wodomierzy przeznaczone dla innych fabryk, będąc jednym z największych producentów i dostawców wodomierzy na polskim rynku. Firma posiada nowoczesne stanowiska do sprawdzania i legalizacji wodomierzy.

 

Drugą ważną częścią działalności Zenner Polska jest legalizacja ciepłomierzy i ich elementów składowych. Firma posiada nowoczesne stanowiska, w tym stanowiska własnej konstrukcji, do sprawdzania i legalizacji ciepłomierzy większości typów oferowanych na polskim rynku oraz ich elementów składowych. Prowadzi również badania eksploatacyjne i zmęczeniowe.

bottom of page