top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel./fax 32 424 19 15

e-mail: pwikzory@ka.onet.pl

www.pwik.zory.pl

Żory_002.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. jest systematycznie modernizującą się firmą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Spełnia rosnące wymagania klientów i elastycznie dostosowuje się do oczekiwań rynku. Początki działalności wodociągowej w Żorach sięgają 1824 roku, kiedy to wybudowano wodociąg z rur drewnianych,
a w latach 1907-1908 powstał pierwszy odcinek kanalizacji. W 1968 roku powołano Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rybniku – Niedobczycach,które swoim działaniem objęło miasto Żory. Następnie zostało ono włączone w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, stając się zakładem. Jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, PWiK Żory zaczęło działać 1 kwietnia 1997 roku, kiedy to na mocy decyzji Wojewody Katowickiego dokonano podziału PWiK w Rybniku na kilka lokalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w obecnej formie istnieje od
1 października 2000 roku.

Żory_001.jpg

Przed spółką zawsze było dużo wyzwań, gdyż przejęte sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków były w bardzo złym stanie technicznym. Awarie i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców były codziennością, a straty wody sięgały 45%. Oczyszczalnia ścieków – niegdyś wizytówka miasta – wymagała natychmiastowej modernizacji i przebudowy, celem dostosowania do nowych norm, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do środowiska.
W podobnym stanie znajdowały się hydrofornie, natomiast przejęta w 1999 roku od upadłej kopalni Żory Stacja Uzdatniania Wody, musiała być natychmiast zamknięta ze względu na bezpieczeństwo obsługi jak i odbiorców wody.

Planowane działania zdeterminowane stanem przejętych sieci i urządzeń miały na celu:
• stworzenie struktur przedsiębiorstwa od podstaw
• intensywne szkolenie załogi i jej przygotowanie do nowych zadań
• niezwłoczną poprawę stanu sieci wodociągowej, zmierzającą do ograniczenia strat wody, podniesienia jej jakości,
zmniejszenia ilości awarii oraz stabilizacji ciśnienia
• stworzenie finansowych i technicznych podstaw do przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków oraz realizację tego zadania.

PWiK w Żorach przez lata modernizowało i przebudowywało sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków. Spółka wykorzystywała wszelkie możliwe sposoby dofinansowania prowadzonych inwestycji, w tym fundusze unijne. W latach 2009-2014 zrealizowano projekty „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Żorach” oraz „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecna sieć funkcjonująca w ramach aglomeracji Żory umożliwia aż 98% mieszkańców korzystanie z dostępu do kanalizacji. Przebudowa oczyszczalni ścieków zapewniła pełną automatyzację, dzięki czemu uzyskano wymagane parametry ścieków oczyszczonych,
tak ważne dla ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Rezultatem tej modernizacji jest również nowoczesny, całkowicie hermetyczny system przeróbki osadów ściekowych wraz z odzyskiem biogazu
i zagospodarowaniem go do produkcji energii elektrycznej. Dzięki budowie zamkniętych komór fermentacyjnych, przebieg procesu związanego z fermentacją jest możliwy przez cały rok, w stabilnych warunkach, a powstający przy tej okazji metan jest ujmowany i wykorzystywany zarówno do podgrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych,
jak również do produkcji energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych. Możliwość przeznaczenia jej na użytek własny oczyszczalni, obniża o połowę zakup energii elektrycznej z zewnątrz.

Żory_PWiK_foto_10.jpg
Żory_PWiK_foto_11.jpg

Niewątpliwym sukcesem przedsiębiorstwa jest również uruchomienie własnego ujęcia wody oraz budowa stacji uzdatniania wody, a przez to częściowe uniezależnienie się od źródeł zewnętrznych. Wszystkie w pełni
zautomatyzowane obiekty (oczyszczalnia, Stacja Uzdatniania Wody, przepompowanie ścieków) są nadzorowane w zdalnym systemie monitoringu.

 

W ostatnich latach PWiK Żory Sp. z o.o., rozszerzając swoją działalność, realizuje projekt „Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach”. Inwestycja stwarza warunki do zastąpienia dotychczasowego sposobu ogrzewania w budynkach Śródmieścia, na zasilanie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej. Żory, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, będzie mogło mieć teren Starego Miasta wolny od niskiej emisji.

Przedsiębiorstwo działa w szerokim zakresie usług. Nie tylko doprowadza wodę i odprowadza ścieki, ale również zajmuję się odprowadzaniem wody deszczowej, produkowaniem energii elektrycznej i cieplnej.


W celu podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania oraz uzyskania satysfakcji klientów, przedsiębiorstwo w 2006 roku wdrożyło zintegrowany system zarządzania, zgodny z wymogami norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001 ukierunkowany, na jakość i środowisko.  W 2009 roku rozszerzyło go o wymagania normy PN-N 18001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Na koniec 2018 roku spółka eksploatowała 266,2 km sieci wodociągowej, 260,1 km kanalizacji sanitarnej i 140,4 km kanalizacji deszczowej oraz sieć ciepłowniczą wraz z podłączeniami o długości 8,74 km.


Przedsiębiorstwo podejmuje również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, począwszy od edukacji dzieci i młodzieży, po udział w imprezach kulturalnych, sportowych i charytatywnych. Dynamiczny rozwój firmy wielokrotnie został wyróżniony prestiżowymi nagrodami m.in.: Przedsiębiorstwo Fair Play Phoenix Sariensis, Gazele Biznesu, Czarny Diament, EKO-LIDER Funduszu Spójności.

bottom of page